ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κάτι περισσότερο από υπηρεσίες προσωρινής εργασίας και δανεισμού εργαζομένων

Η TIME FRAME, ως πάροχος υπηρεσιών BPO, προσφέρει ένα διαρθρωμένο σύστημα που δεν περιορίζεται στις «κλασικές» υπηρεσίες προσωρινής εργασίας και δανεισμού εργαζομένων. Αποκαλούμε το σύστημα αυτό «Διοίκηση προσωπικού». Το πλεονέκτημά για εσάς: Σας παρέχουμε υπηρεσίες ειδικά προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες σας.

Προσωπικό που ανταποκρίνεται πλήρως στις προσδοκίες σας

Ανεξάρτητα από τον κλάδο όπου δραστηριοποιείστε, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησής σας: Σας προτείνουμε επαγγελματική συνεργασία με μακροπρόθεσμες προοπτικές. Με γνώμονα το δικό σας όραμα, ειδικά προσαρμοσμένη στις δικές σας ανάγκες.

Στις υπηρεσίες μας περιλαμβάνεται επίσης η επί τόπου καθοδήγηση από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Στη βασική γκάμα υπηρεσιών μας συγκαταλέγονται οι «κλασικές» υπηρεσίες εύρεσης προσωπικού παροχής προσωρινής εργασίας. Υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης πιο σύνθετων μορφών συνεργασίας.

Ποια πλεονεκτήματα προσφέρουν σε εσάς οι λύσεις διοίκησης προσωπικού που προτείνουμε

  • Αξιοποιήστε την τεχνογνωσία που διαθέτουμε στην κατανόηση των διαδικασιών και στη γνώση των διαφόρων κλάδων. Επωφεληθείτε από τη μακρόχρονη εμπειρία μας. Διοίκηση προσωπικού βάσει στόχων, επαγγελματική προσέγγιση και απουσία προστριβών. Αυτές είναι οι υπηρεσίες που σας παρέχουμε.
  • Η TIME FRAME είναι ένας αποκεντρωμένος οργανισμός. Επωφεληθείτε από τα πολυάριθμα παραρτήματα στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ασφαλώς κάποιο θα βρίσκεται κοντά σας. Έτσι διασφαλίζεται η ταχεία ανταπόκριση και η ελαχιστοποίηση των αποστάσεων που καλούνται να καλύψουν οι σύμβουλοί μας και το προσωπικό.
  • Οι υπηρεσίες διοίκησης προσωπικού που παρέχει η TIME FRAME σάς προσφέρουν την ασφάλεια μιας διαρθρωμένης λύσης. Εκτός όμως από την ταχεία ανταπόκριση και την ελαχιστοποίηση των αποστάσεων μπορείτε, ανάλογα με τις ανάγκες σας, να επωφεληθείτε από τις συνέργειες που δημιουργούν οι αρμονικά προσαρμοσμένες λύσεις που προτείνει η TIME FRAME.
  • Αντιλαμβανόμαστε τη συνεργασία με τους πελάτες μας ως μακράς πνοής εταιρική σχέση. Μπορείτε να αξιοποιήσετε την τεχνογνωσία μας προς όφελος της επιχείρησής σας και να αποκτήσετε έτσι πρόσβαση σε δοκιμασμένες λύσεις που προτείνουμε βάσει της πλούσιας εμπειρίας μας.

Δανεισμός εργαζομένων

Διοίκηση προσωπικού

Προσωρινή εργασία

Διοίκηση προσωπικού