Λίγα λόγια από τη Διοίκηση

Οι υψηλές επιδόσεις μας, η ευελιξία και η άψογη ποιότητα είναι τα χαρακτηριστικά για τα οποία ξεχωρίζουμε εδώ και πάνω από 20 χρόνια στην αγορά του Customer Service. Η διεθνοποίηση της TIME FRAME, άρχισε το 2017 και είμαστε περήφανοι που μέσα σε διάστημα λίγων μόνο μηνών έχουμε παρουσία σε δύο ακόμη χώρες με τρία παραρτήματα.

Προσφέρουμε στους πελάτες μας ένα μεγάλο πλήθος γλωσσών -μετρούνται πάνω από 20 διαθέσιμες γλώσσες σήμερα- καθώς και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με χαμηλό κόστος στον τομέα του nearshoring. Σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιούμαστε εφαρμόζουμε τα αυστηρά γερμανικά πρότυπα με απόλυτη αφοσίωση και επαγγελματισμό. Η άρτια εκπαιδευμένη ομάδα διασφαλίζει την επιτυχημένη και συστηματικά οργανωμένη υλοποίηση των στόχων των πελατών μας. Δικαίως λοιπόν μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τη θετική αυτή εξέλιξη και σκοπεύουμε να διευρύνουμε την παρουσία μας ακόμη περισσότερο στο μέλλον.

Στον πυρήνα των δραστηριοτήτων μας βρίσκονται εξίσου οι πελάτες όσο και οι συνεργάτες μας. Η στενή διασύνδεση των επιχειρησιακών τμημάτων, η λιτή διοικητική δομή και οι απλοποιημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων διασφαλίζουν τη μέγιστη ταχύτητα και ευελιξία της ομάδας μας. Μαθαίνουμε από τα λάθη μας και αξιοποιούμε την εμπειρία που αποκομίζουμε για την ατομική εξέλιξη του καθενός μας αλλά και συνολικά της επιχείρησης. Στηρίζουμε και διεκδικούμε, προσφέρουμε δυνατότητες εξέλιξης και επιμορφώνουμε τους νέους. Δεν κάνουμε διακρίσεις μεταξύ νέων και μεγαλύτερης ηλικίας ατόμων, μεταξύ φύλων και πεποιθήσεων: αγκαλιάζουμε την ποικιλομορφία.

– Falk-Henning Arndt, Διοίκηση CustomerCare

Η TIME FRAME AG παρέχει συνεπώς τη βάση για τη διασφάλιση της ποιότητας και της καινοτομίας. Στα εφτά παραρτήματά μας, στη Γερμανία και στο εξωτερικό, οι πελάτες μας απολαμβάνουν ήδη τις ευέλικτες και αποτελεσματικές υπηρεσίες που παρέχουμε στον τομέα του outsourcing. Αναπτυσσόμαστε διαρκώς, παραμένοντας πάντα στο πλευρό των πιστών πελατών μας.

Οι στόχοι των εξωτερικών υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου:

αυξανόμενη ικανοποίηση πελατών και αποτελεσματικότητα

Ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο παρέχονται υπηρεσίες CustomerCare: Στην TIME FRAME AG εστιάζουμε κυρίως στην ικανοποίηση των αναγκών και στην επίτευξη των στόχων των πελατών μας. Ο πελάτης που απευθύνεται στην TIME FRAME AG έχει κατά νου την εξωτερική ανάθεση των τηλεφωνικών υπηρεσιών της επιχείρησής του. Τα πλεονεκτήματα που αναμένει: Μείωση του κόστους, μεγαλύτερη διαθεσιμότητα, αυξανόμενη ικανοποίηση των πελατών, με αποτέλεσμα την αύξηση της προστιθέμενης αξίας για την εμπορική επωνυμία του πελάτη. Η βάση διαδικασιών που διαθέτουμε μάς επιτρέπει να ικανοποιούμε συγκεκριμένες απαιτήσεις των πελατών μας. Παράλληλα, όταν κρίνεται αναγκαίο, προσαρμόζουμε τις διαδικασίες μας στις ανάγκες του πελάτη και διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής τους. Μέσω της συνεχούς βελτιστοποίησης των διαδικασιών μας βελτιώνεται σαφώς η αποδοτικότητα προς όφελος του πελάτη. Ταυτόχρονα, αυξάνεται η ικανοποίηση πελατών χάρη στο άρτια εκπαιδευμένο και απόλυτα αφοσιωμένο προσωπικό μας που απασχολείται στα τηλεφωνικά κέντρα.

Οι σπουδαιότερες διαδικασίες

Inbound

Οι εν λόγω υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου συνιστούν την κλασική μορφή τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών. Από την τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης και παραγγελιών έως την υπηρεσία υποβολής αιτημάτων.

Outbound

Ολοκληρωμένες τηλεπωλήσεις – από την αναζήτηση υποψήφιων πελατών έως τη σύναψη συμβάσεων.

Non-Voice

Αν επιλεχθεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το chat, το fax και η αλληλογραφία με το σκεπτικό ότι ο πελάτης μας δεν μπορεί να αποφύγει τη χρήση τους κατά την επικοινωνία με τους δικούς του πελάτες, τότε κι εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τα ίδια μέσα.