ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Back office

Απλούστευση της διαδικασίας εξωτερικής ανάθεσης

Ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησής σας, οι διαδικασίες back office πρέπει να διεκπεραιώνονται γρήγορα και αποτελεσματικά. Ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για τοπικούς εμπόρους, μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή ομίλους εταιρειών.

Οι συγκεκριμένες διαδικασίες είναι χρονοβόρες και υψηλού κόστους, απαιτούν δε την εμπλοκή συνεργατών και τεχνικές υποδομές. Κοστίζουν στην επιχείρηση πόρους και την αποσπούν από το κύριο έργο της: τα προϊόντα και την εμπορική επωνυμία της.

Η απόφαση εξωτερικής ανάθεσης των υπηρεσιών back office είναι σκόπιμη για οποιαδήποτε επιχείρηση – η TIME FRAME, ένας από τους κορυφαίους παρόχους, διαθέτει και σε αυτόν τον τομέα μακροχρόνια εμπειρία καθώς και την απαραίτητη τεχνογνωσία για να βρίσκεται δίπλα σας σε ό,τι σχετίζεται με την εξωτερική ανάθεση.

Μειώστε τα πάγια έξοδα σε προσωπικό και υποδομές. Εμπιστευτείτε την τεχνογνωσία μας και ανακαλύψτε τα οφέλη του outsourcing για τη δική σας επιχείρηση.

Back office έναντι βασικών διαδικασιών

Η σύγκρουση στο εσωτερικό μιας επιχείρησης αποτυπώνεται σε δύο άξονες. Βασικές διαδικασίες, όπως εμπορική επωνυμία και προϊόντα, που έρχονται αντιμέτωπες με δευτερεύουσες διαδικασίες, οι οποίες διεκπεραιώνονται μέσω των υπηρεσιών back office. Οι δεύτερες επηρεάζουν την ικανοποίηση των πελατών: μέσω διάφορων διαύλων συλλέγονται εισερχόμενα ερωτήματα σχετικά με το προϊόν, καθώς και ερωτήματα σχετικά με παραγγελίες, παράπονα και χειρονομίες καλής θέλησης. Το outsourcing των εν λόγω διαδικασιών μπορεί να προσφέρει σε μια επιχείρηση σημαντικές δυνατότητες στον τομέα αυτό.

Οι δυνατότητες

Ο ανταγωνισμός επεκτείνεται σήμερα σε πολλά επίπεδα. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η ικανοποίηση πελατών η οποία διασφαλίζεται και βελτιώνεται κατά κύριο λόγο μέσω των υπηρεσιών back office. Η διαπίστωση αυτή αφορά πολλά προϊόντα. Από την αποστολή δεμάτων έως προϊόντα που συνεπάγονται μεγαλύτερες απαιτήσεις καθοδήγησης του πελάτη.

Ποιες διαδικασίες ενδείκνυνται για εξωτερική ανάθεση;

Το outsourcing προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και την ευελιξία. Συνιστάται η εξωτερική ανάθεση όλων των υπηρεσιών που λόγω του απασχολούμενου προσωπικού συνεπάγονται πιο μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις και μεγαλύτερα πάγια έξοδα. Μόλις αποφασίσετε την εξωτερική ανάθεση ανάλογων διαδικασιών, προκύπτει το εξής κρίσιμο ερώτημα: αντιλαμβάνεται ο πάροχός σας τις διαδικασίες της επιχείρησής σας όπως εσείς; Εμείς στην TIME FRAME, χάρη στη μακρόχρονη εμπειρία μας σε διάφορους τομείς της αγοράς, έχουμε την ικανότητα να υλοποιούμε λύσεις back office που καλύπτουν το φάσμα από τις πιο απλές έως τις πιο σύνθετες διαδικασίες καθοδήγησης πελατών.

  • Έρευνα για την κατάσταση της παράδοσης αποστολών
  • Διαχείριση ευθύνης και χειρονομίες καλής θέλησης
  • Διασφάλιση διαθεσιμότητας στο τηλέφωνο
  • Απάντηση εισερχόμενων επιστολών, fax και e-mail
  • Υπηρεσίες είσπραξης
  • Εκτίμηση κινδύνου πιστωτικών συναλλαγών
  • Εκτελωνισμός
  • Τήρηση λογιστικών βιβλίων

Εφαρμόζεται ο ακόλουθος γενικός κανόνας: Όσο απλούστερη είναι η διαδικασία που πρόκειται να ανατεθεί εξωτερικά, τόσο ευκολότερη είναι η εξωτερική της ανάθεση και η διεκπεραίωσή της από εξωτερικό πάροχο.

Οι σπουδαιότερες διαδικασίες

Διαχείριση καταγγελιών
Διαχείριση ευθύνης
&
Χειρονομίες καλής θέλησης
Διαχείριση παραπόνων