ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Για ευέλικτη στελέχωση της επιχείρηση και όχι μόνο

Οι παραγγελίες έχουν υπερβεί το σημείο κορεσμού κι έχετε βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα ανάγκη από προσωπικό; Εμείς στην TIME FRAME βρίσκουμε γρήγορα για λογαριασμό σας συνεργάτες που, όπως πάντα, ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις σας. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ορίσετε το χρονικό διάστημα του δανεισμού εργαζομένων και το προφίλ των υποψηφίων.

Τα πλεονεκτήματα του δανεισμού εργαζομένων

Ακόμη κι αν χρειάζεστε σύντομα το επιπλέον προσωπικό, απευθυνθείτε στην TIME FRAME. Πρόκειται δραστηριότητα που εντάσσεται στην καθημερινή μας ενασχόληση. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας υποβάλουμε προσφορά.

Στον δανεισμό εργαζομένων οι συνεργάτες παραμένουν υπάλληλοι της TIME FRAME, όμως διεκπεραιώνουν τις δικές σας παραγγελίες. Το προσωπικό βρίσκεται στη δική σας επιχείρηση. Έτσι, οι χρονοβόρες και υψηλού κόστους προσλήψεις νέων εργαζομένων στο πλαίσιο της διοίκησης προσωπικού ανήκουν πλέον στο παρελθόν.

Διαφάνεια στον δανεισμό εργαζομένων

Για την TIME FRAME η ιχνηλασιμότητα των υπηρεσιών μας αποτελεί το Α και το Ω. Οι καλά τεκμηριωμένες διαδικασίες και τα κριτήρια πρόσληψης διασφαλίζουν πληρότητα και ομοιομορφία στις διαδικασίες επιλογής. Κι αυτό επειδή εφαρμόζονται πάντα τα ίδια κριτήρια επιλογής των υποψηφίων όσον αφορά τα προσόντα, τις γνώσεις και τις δεξιότητες.

Εξάλλου, η επιτυχία που γνωρίζει ο δανεισμός εργαζομένων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην καθοριστική συμβολή των συνεργατών μας στα διάφορα παραρτήματα. Η TIME FRAME εφαρμόζει για τον σκοπό αυτό ένα διαρκές πρόγραμμα επιμόρφωσης και κατάρτισης. Οι συνεργάτες μας εκπαιδεύονται από εσωτερικούς και εξωτερικούς εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες. Διότι εκ πείρας γνωρίζουμε το εξής: ο κρισιμότερος παράγοντας για την επιτυχία μας είναι οι αφοσιωμένοι και εκπαιδευμένοι συνεργάτες μας. Τόσο για τον δανεισμό εργαζομένων όσο και για την εύρεση προσωπικού. Εδώ και πάνω από 20 χρόνια.

Επικοινωνήστε σήμερα κιόλας μαζί μας – είμαστε πρόθυμοι να σας βοηθήσουμε.