Аутсорсинг на разработката на софтуер към близки географски дестинации

Използвайте услугите на нашите софтуерни специалисти и се възползвайте от ноу-хау и ценовите предимства на аутсорсинга към други европейски държави.

От повече от 10 години TIME FRAME Software & Solutions разработва софтуерни продукти за европейски и немски клиенти на различни програмни езици като C#, C++, Java, Delphi, VB, PHP, ASP и др. за настолни, мобилни, вградени, интегрирани и уеб приложения. Работим на договорна основа в областта на анализа, проектирането, програмирането, тестването и поддръжката.

Успешно внедрихме проекти в областта на разработването на приложения, уеб портали, както и персонализиран софтуер за строителната промишленост, пазара на недвижими имоти и комуникационните центрове.

Сред нашите партньори са не само средни и големи предприятия в Германия, но и добре познати компании в Австрия.

Имате ли някакви въпроси? Просто се свържете с нас.