Правна информация и политика за поверителност

Вашите лични данни могат да бъдат предавани извън Европейския съюз. TIME FRAME AG е предприело всички необходими мерки, за да осигури адекватно ниво на защита на Вашите лични данни.

Като използвате и преглеждате настоящия уебсайт, Вие се съгласявате да спазвате настоящите условия за ползване, които потвърждавате, че сте прочели, разбрали и приели изцяло.

Ако не сте съгласни с настоящите условия за ползване, моля, напуснете уебсайта и не изтегляйте съдържаща се на него информация.

TIME FRAME AG може да изменя съдържанието на настоящите условия за ползване по всяко време и без предизвестие; като използвате настоящия уебсайт, Вие също така се съгласявате да спазвате всички изменения на настоящите условия.

Уебсайтовете на дружествата, свързани с TIME FRAME AG, съдържат друга правна информация, която може да бъде изменяна по всяко време и без предизвестие.

Освен това уебсайтовете, създадени от TIME FRAME AG, може да съдържат връзки към платформите на други доставчици на услуги, които не са обхванати от настоящото изявление.

 

Условия за ползване на уебсайта

1 – Ползване на съдържанието на уебсайта

Въпреки че полагаме всички възможни усилия да гарантираме, че информацията, публикувана на този уебсайт, е актуална и да предоставяме на потребителите точна информация, потребителите трябва да са наясно, че данните, предавани в интернет и циркулиращи в широк кръг от различни видове мрежи, не могат да се приемат за напълно надеждни от техническа гледна точка. Поради това не можем да гарантираме точността на съдържащите се на уебсайта данни.

Всички грешки или пропуски трябва да бъдат докладвани на следния имейл адрес: hello@timeframe.eu

Освен това във всеки един момент и без предизвестие на TIME FRAME AG може да се наложи да измени и/или подобри съдържанието на този уебсайт, включително съдържанието на настоящата правна информация, и няма да носи никаква отговорност във връзка с точността на тази информация. Поради това хората, които разглеждат уебсайта, ползват тази информация на свой риск. Ползването на уебсайта по начин, който не съответства на духа, в който е създаден, и всяко нарушение на настоящите разпоредби може да доведе до прилагане на предвидените в закона наказателноправни и гражданскоправни санкции.

2 – Достъп до уебсайта

Ние полагаме всички усилия, за да осигурим постоянен достъп до уебсайта, макар че не сме правно задължени да го правим. Моля, имайте предвид, че достъпът до уебсайта може да бъде прекъснат за поддръжка, актуализиране, както и по всякаква друга причина, особено техническа. Ние не носим отговорност за тези прекъсвания и за потенциалните последици от тях за Потребителите.

TIME FRAME AG не позволява сайтът му да се ползва за получаване на поверителна информация или информация, защитена с права на индустриална собственост.

Поради това всяка информация, изпратена до този уебсайт, се приема за неповерителна и следователно може да се използва по-специално за събиране, обработване и използване на лични данни.

3 – Хипервръзки на уебсайта

Предоставените на уебсайта хипервръзки могат да отведат Потребителя до уебсайтовете на различни партньори. Моля, имайте предвид, че не сме проверили всички уебсайтове, които може да са свързани с нашия, или тяхното съдържание и информацията, която съдържат, и поради това не носим никаква отговорност за съдържанието на тези уебсайтове, както и за целта, за която Потребителят може да използва тази информация. Потребителят трябва да поеме пълна отговорност за ползването на тези уебсайтове.

 

Интелектуална и индустриална собственост

1 – Права

Регистрирани търговски марки

Съдържащите се на този уебсайт търговски марки са регистрирани търговски марки на TIME FRAME AG и/или свързани с него дружества.

Обръщаме внимание на Потребителя за факта, че нашите права не се изчерпват до посочените в настоящото препратки към продукти, услуги и търговски марки. Достъпът до уебсайта не дава на Потребителя никакви други права освен да преглежда съдържанието.

Пускането на този уебсайт в интернет не представлява лицензия за ползване на споменатите търговски марки. Те не могат да се ползват без предварителното изрично писмено разрешение на собственика на тези търговски марки.

Авторски права/Промишлени дизайни и модели/Патенти

Определени части от този уебсайт (текстове, снимки, илюстрации, лога, икони, файлове за изтегляне, видеоклипове или звук и др.) са собственост на TIME FRAME AG.

Възпроизвеждането и/или представянето на тези елементи е разрешено само за информационни цели или за строго лично ползване.

За представянето на която и да е от страниците на този уебсайт на страница, която не принадлежи на TIME FRAME AG, или създаването на хипервръзки към която и да е страница, различна от началната страница на този уебсайт, се изисква предварителното изрично разрешение на TIME FRAME AG.

2 – Нарушение на авторските права

Възпроизвеждането или представянето, дори и частично, с помощта на какъвто и да е процес, предприето без предварителното изрично писмено разрешение на TIME FRAME AG, е забранено и незаконно. Нарушаването на тази забрана съставлява нарушение на авторските права, което може да доведе до ангажирането на гражданската и наказателна отговорност на извършителя.

3 – Авторски права

Всички права запазени © TIME FRAME AG

Всички страници от уебсайтовете на TIME FRAME AG са защитени с авторски права ©.

Всички права запазени (и по-специално правата на възпроизвеждане, представяне, адаптиране и разпространение).

 

Лични данни

За нас е удоволствие, че сте решили да посетите нашия уебсайт и проявявате интерес към нашето дружество и нашите продукти. При определени обстоятелства може да събираме лични данни за Потребителите.

Потребителят се информира, че има право на достъп, коригиране и изтриване на всички съответни лични данни в съответствие с разпоредбите на Закона от 6 януари 1978 г. за информационните технологии, компютърните файлове и гражданските свободи.

Информацията за имената на Потребителя се използва от TIME FRAME AG и може да бъде предавана на други дружества от Групата. Ако Потребителят има възражение срещу това, той трябва да го отправи до посочения по-горе адрес.

Потребителят се информира, че при посещаване на нашия уебсайт в неговия браузър може автоматично да бъде инсталирана „бисквитка“. Тази „бисквитка“ се използва само за записване на информация за сърфиране в уебсайта и следователно за подобряване на качеството на уебсайта.

1 – Събиране и обработване на лични данни

Когато посещавате нашия уебсайт, нашите сървъри автоматично записват името на Вашия доставчик на интернет услуги, уеб страницата, от която произхожда Вашето посещение, различните страници, които преглеждате на нашия уебсайт, както и датата и продължителността на Вашето посещение.

Освен това личните данни се запазват и изпращат на нашите дъщерни дружества само ако дадете съгласие по Ваше желание, например по време на регистрация, анкета, подаване на заявление за работа, игра с награди, състезание или за изпълнението на договор.

В случай на заявление за работа, данните, които може да се наложи да ни предоставите, и по-специално Вашата автобиография, могат да бъдат използвани от TIME FRAME AG и предадени на неговите дъщерни дружества с цел разглеждане на Вашето заявление и предоставяне на отговор.

Освен това, освен ако изрично не поискате друго, ние си запазваме възможността да съхраняваме Вашите данни, за да можем да се свържем отново с Вас в бъдеще, ако ситуацията, свързана със заетостта в дружеството, се промени.

2 – Използване и предаване на лични данни, функционална връзка

Ние използваме Вашите лични данни за техническо администриране на уеб страници, управление на клиенти, потенциални анкети за продукти и за маркетингови цели, само доколкото тези данни са необходими за тези действия.

Личните данни се събират и изпращат на държавни органи и институции само съгласно задължителните вътрешни законови изисквания. Нашият персонал, агенти и всички лица, от които може да се изисква да се запознаят с тази информация съгласно трудовите си договори, са обвързани със задължения за професионална тайна и се задължават да спазват нашия етичен кодекс.

3 – Възможност за избор

Ние искаме да използваме Вашите данни, за да можем да Ви предоставим информация за нашите продукти и услуги и, където е приложимо, за да можем да Ви задаваме въпроси във връзка с тях. Вашето участие в такива инициативи, разбира се, е доброволно. Ако имате възражения срещу участието си в този процес, можете да ни уведомите по пощата, така че да можем съответно да блокираме тези данни.

4 – Право на информация

По Ваше искане ние ще Ви уведомим в писмен вид (незабавно, ако е възможно) в съответствие с приложимото законодателство за това дали в нашите системи се съхранява някаква лична информация за Вас и ако е така, каква информация съхраняваме. Ако въпреки усилията ни да гарантираме точността на тези данни и да гарантираме, че те са актуални, се съхранява невярна информация, ние ще коригираме тази информация, ако поискате да го направим.

5 – Сигурност

Ние прилагаме технически и организационни мерки за сигурност за защита на данните, които управляваме, от случайни или умишлени манипулации, загуба или унищожаване на данни, както и от достъп до тези данни от страна на неупълномощени лица. Нашите мерки за сигурност се актуализират постоянно с напредъка на технологиите.

Ако имате някакви въпроси относно използването на Вашите лични данни, може да се свържете с нас относно всякакви искания за информация, предложения или оплаквания на следния адрес: hello@timeframe.eu

 

Отговорност

Забранява се използването на този уебсайт или комуникационните услуги с цел изпращане на верижни писма, нежелана поща, спам или всякакви повтарящи се или непоискани съобщения (търговски или други); да се събира по какъвто и да е начин информация за трети страни, и по-специално имейл адреси, без съгласието на заинтересованите трети страни; да се създават или използват фалшиви самоличности, да се фалшифицират имейл адреси или заглавия на страници, или да се правят опити за подвеждане на трети лица по какъвто и да е начин по отношение на самоличността на подателя или източника на съобщението; да се предава каквото и да е неподходящо съдържание, както е определено по-долу; да се предават каквито и да е елементи, съдържащи вируси, или компоненти, които може да бъдат вредни или разрушителни за уебсайта или за трети страни, или в нарушение на закона; да се правят опити за достъп и да се осъществява достъп до предлаганите услуги, други профили, компютърни системи или мрежи, свързани с услугата на уебсайта по неразрешен начин, с помощта на пароли или други средства; или да се възпрепятства използването на услугата от който и да е друг Потребител или използването на подобни услуги чрез друго образувание.

Неподходящото съдържание включва всякакъв език, коментари, забележки и изображения, считани от дружеството за нецензурни, измамни, незаконни, расистки, клеветнически или представляващи тормоз, нарушаване на правата на трети страни или ограничаване и/или предотвратяване на използването от други потребители на форуми или стаи за чат, достъпни чрез уебсайта.

1 – Отговорност/Ограничаване на отговорността

Ползването на този уебсайт, неговите услуги и всички елементи или информация, получени чрез уебсайта, е изключителна отговорност на Потребителя.

Ние не предоставяме на Потребителя каквато и да било гаранция, изрична или имплицитна, по отношение на качеството на услугите на уебсайта или тяхното пазарно качество, съответствието на услугата или дали резултатът отговаря на очакванията на Потребителя, и отхвърляме всякаква отговорност по отношение на спорове, дела или претенции на трети страни, предявени с цел упражняване на техните права, особено частни права, върху каквото и да е съдържание, което не е създадено от TIME FRAME AG.

Освен това не носим отговорност за липсата на производителност на уебсайта и/или използвания или изтеглен от уебсайта софтуер; за загубата на данни или услуги в резултат на неспазени срокове, изменения, спиране или прекъсване на неговите услуги; за точността, качеството или естеството на информацията, получена чрез неговите услуги; или за последствията, произтичащи пряко или косвено от предаването на вируси чрез нашите сървъри.

Също така не носим отговорност за каквито и да било преки или косвени вреди, включително загуба на печалба, клиентела, данни, загуба на нематериално имущество или каквато и да е друга загуба или вреда, която възниква от ползването или невъзможността за ползване на уебсайта или в резултат на злоупотреба от страна на Потребителя, който може да носи отговорност в случай на причиняване на смърт или телесна повреда.

По отношение на Частното съдържание, предоставено от Потребителите, ние не носим каквато и да било отговорност относно наличието на такова съдържание в стаите за чат или друга дискусионна услуга. Всяко такова Частно съдържание, независимо дали се състои от мнения, декларации, препоръки или гледни точки, представлява само мненията, декларациите, препоръките и гледните точки на Потребителите и по никакъв начин тези на TIME FRAME AG.

Уебсайтът може да съдържа връзки към други уебсайтове, които не се управляват и/или редактират от TIME FRAME AG, като например:

* местните уебсайтове на всяко от дъщерните дружества на Групата: TIME FRAME AG не носи отговорност за редакционната политика на уебсайтовете на своите дъщерни дружества.

В действителност, всеки от уебсайтовете на неговите дъщерни дружества съдържа конкретна правна информация, посочваща и описваща отговорността на издателя на всеки съответен уебсайт. TIME FRAME AG няма никакъв контрол върху информацията, продуктите или услугите, предлагани от уебсайтовете на неговите дъщерни дружества, и ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА не носи отговорност за съдържанието на тези уебсайтове.

* уебсайтове на трети страни: TIME FRAME AG няма никакъв контрол върху информацията, продуктите или услугите, предлагани от тези други уебсайтове, и ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА не носи отговорност за съдържанието на тези уебсайтове.

Вие се съгласявате да обезщетите TIME FRAME AG и да предпазите дружеството от всякакви действия, свързани с отговорност, обжалване, загуба, разходи, загуба на печалба, загуба на данни и всякакви други преки и непреки вреди, произтичащи от нарушението от Ваша страна на някое от настоящите Общи условия.