Отдаване на работна ръка под наем

За оптимизирано ниво на персонала и повече

Поръчките валят, но в краткосрочен и дългосрочен план не разполагате с достатъчно персонал? Ние от TIME FRAME приспособяваме Вашите служители към нуждите Ви бързо и прецизно. Вие определяте периода на отдаване на работната ръка под наем и профила на кандидатите.

Предимствата на отдаването на работна ръка под наем

Дори ако се нуждаете от персонал в кратък срок, попитайте TIME FRAME. Това е част от ежедневната ни дейност. Всичко, което трябва да направите, е да се свържете с нас и ние ще Ви изпратим оферта.

При отдаването на работна ръка под наем служителите остават в трудово правоотношение с TIME FRAME, но обемите на поръчките им се обработват. Този персонал е част от Вашия бизнес. Времеемкият и скъп подбор и управление на персонала вече са в миналото.

Прозрачност при отдаването на работна ръка под наем

За TIME FRAME проследяемостта на нашите услуги са алфата и омегата на нашата работа. Добре документираните процедури за подбор и критерии гарантират цялостен и еднообразен процес на подбор. Кандидатите винаги се избират въз основа на едни и същи критерии по отношение на квалификацията, уменията и способностите.

Движещата сила на нашето успешно отдаване на работна ръка под наем са нашите служители във всички наши клонове; те са един от факторите, които гарантират успеха на отдаването на работна ръка под наем. Продължаващото провеждане на програми за обучение е още една от съставките за успех на TIME FRAME. Нашите служители получават обучение както от вътрешни, така и от външни експерти. Защото знаем от опит: Най-големият ключ към успеха е наличието на отдадени и квалифицирани служители — както когато става въпрос за отдаване на работна ръка под наем, така и при подбора на персонал. И ние прилагаме това повече от 20 години.

Свържете се с нас днес. Щастливи сме да помогнем.