Няколко думи от Ръководството

Ние демонстрираме нашия висок стандарт на изпълнение, гъвкавост и отлично качество в продължение на повече от 20 години на пазара за обслужване на клиенти. Интернационализацията на TIME FRAME, която започна през 2017 г., предлага на нашите клиенти широка гама от езици, от които могат да избират – понастоящем наброяващи над 20 – както и първокласни и изгодни алтернативи за аутсорсинг към близки географски дестинации с немски език. Ние прилагаме нашите високи немски стандарти в съответните държави и сме много горди, че само за няколко месеца успяхме да разширим присъствието си с три офиса в още две държави.
Наличието на отлично мотивиран и добре обучен екип дава възможност за структурирано и системно развитие на проектите на нашите клиенти. Съвсем основателно се гордеем с това положително развитие, което ще продължим да разширяваме със същия успех.
Нашите клиенти и персонал са в основата на дейността ни. Тясната взаимовръзка между оперативните области, оптимизирана структура на управление и произтичащото от това бързо вземане на решения ни позволяват да постигнем максимална скорост и да гарантираме гъвкава работа в екип. Учим се от грешките си и използваме придобития от тях опит за личностното развитие на всеки индивид и на дружеството като цяло. Ние насърчаваме и търсим, предлагаме възможности за развитие и обучаваме млади хора. Ние не разграничаваме хората на млади и стари или въз основа на пол и вярвания; приемаме многообразието с разтворени обятия.

– Фолк-Хенинг Арнд, Управление на грижата за клиента

По този начин TIME FRAME AG полага основите в областта на качеството и иновациите. В нашите седем местни и международни офиса клиентите се възползват от ефективността на нашия експертен опит в областта на аутсорсинга, който е адаптиран към техните нужди. Макар и да се разширяваме постоянно, ние винаги сме на разположение на нашите лоялни клиенти.

Целите на услугите на външния колцентър:

Все по-нарастващи удовлетвореност на клиентите и ефективност

Независимо от сферата на обслужване на клиентите TIME FRAME AG поставя силен акцент върху задоволяването на нуждите и постигането на целите на нашите клиенти. Клиентите се свързват с TIME FRAME AG за целите на аутсорсинг на телефонни услуги. Предимствата, които очакват, са: намаляване на разходите, подобрена достъпност и по-висока удовлетвореност на клиентите, като се очаква последното да добави стойност към марката на клиента като цяло. Благодарение на нашата база от процеси, ние сме в състояние да отговорим на изискванията на нашите клиенти. Освен това, където е необходимо, ние адаптираме процесите към нуждите на клиентите и ги разширяваме. Все по-добрата оптимизация на нашите услуги дава на клиента ясна изгода по отношение на ефективността. В същото време удовлетвореността на клиентите се увеличава допълнително чрез наемането на добре обучен и силно мотивиран персонал за колцентъра.

Ключови области

Входящи колцентрове

Услугите на входящия колцентър представляват класическия тип телефонни услуги за клиенти. Той обхваща всички услуги от гореща линия за поддръжка и поръчки, чак до услуги за разглеждане на билети за поддръжка.

Изходящи колцентрове

Цялостни продажби по телефона – от квалификация на потенциалните клиенти до сключването на договори.

Контактни центрове

Ако електронната поща, чатът, факсът и писмото са предпочитаното средство за комуникация, на което разчитат потребителите на клиента, тогава то също се превръща в нашето средство.