Бек-офис обслужване

Обикновен аутсорсинг

Независимо от размера на дружеството, бек-офис процесите трябва да се изпълняват бързо и цялостно. Независимо дали става въпрос за местни търговци, малки и средни предприятия или корпорации.

За това са необходими време и пари, служители и техническа инфраструктура. Това са все неща, които костват на бизнеса ресурси и го разсейват от основната му задача: продуктите и марката му.

Идеята за аутсорсинг на бек-офис обслужването има смисъл за всяко дружество. Ние от TIME FRAME сме сред най-добрите доставчици на услуги. Благодарение на нашия дългогодишен опит в областта и ноу-хау, ние сме на разположение да Ви подкрепим във Вашето аутсорсинг начинание.

Намалете оперативните си разходи за персонал и инфраструктура. Доверете се на нашето ноу-хау и открийте какво може да направи аутсорсингът за Вашия бизнес.

Бек-офис спрямо ключови процеси

Конкуренцията в бизнеса се върти около два центъра. Ключови процеси, като марка и продукти, спрямо вторични процеси, които се извършват в бек-офиса. Последните засягат удовлетвореността на клиентите: пристигащи по различни канали въпроси относно продукта, въпроси относно поръчки, рекламации и репутация. Аутсорсингът на тези процеси има голям потенциал за едно дружество.

Потенциалът

В днешно време конкуренцията се осъществява на много нива. Това включва удовлетвореността на клиентите, която по същество се постига и подобрява чрез бек-офис обслужването. Това важи за много продукти. От изпращане на колети до продукти, изискващи интензивно обслужване на клиентите.

Кои процеси трябва да изнесете?

Аутсорсингът разполага с много предимства по отношение на ефективността и гъвкавостта. Процесите, които трябва да бъдат изнесени, са тези, които пораждат дългосрочни ангажименти чрез подбор на персонал и по-високи оперативни разходи. Основният въпрос, който трябва да си зададете, когато решавате да изнесете процеси от този тип, е дали Вашият доставчик на услуги е достатъчно запознат с Вашите процеси. Благодарение на дългогодишния ни опит в различни пазарни сегменти ние от TIME FRAME сме способни да внедряваме всякакви бек-офис решения — от най-простите до най-сложните консултантски процедури.

  • Справки за статуса на доставката на пратки
  • Управление на отговорността и задължения
  • Гарантирано разположение по телефона
  • Отговаряне на входящи писма, факсове и имейли
  • Събиране на дългове
  • Оценка на риска при кредитни трансакции
  • Митническото оформяне
  • Счетоводство

Разбира се, основното правило е, че: Колкото по-опростен е изнесеният процес, толкова по-лесно е да го възложите и изпълните чрез външен доставчик.

Ключови области

Управление на претенциите
Управление на задълженията
и
действия на добра воля
Управление на оплакванията