A. Εταιρικές Πληροφορίες

Διεύθυνση:

TIME FRAME Hellas ΕΠΕ

ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 24

55133 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Τηλ. +30 231 3000 114

E-Mail: hello@timeframe.eu

Internet: www.timeframe.eu

Chief executive: Christoph Gläßer
Chairman oft he board: Falk-Henning Arndt
Chairman of the supervisory board: Wolfgang Stöcklin
Commercial registries:  local district court, Essen HRB 29988
VAT registration number – VAT-ID: DE812481315

Αυτα τα στοιχεία ισχύoυν και για της παρακάτω σελίδες:

https://www.facebook.com/teamTIMEFRAME/

https://de-de.facebook.com/timeframehellas/

https://www.instagram.com/timeframehellas/

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια online πλατφόρμα eπίλυσης διαφορών (OS):

https://ec.europa.eu/consumers/odr

Η  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ίδε ανωτέρω. Δεν είμαστε πρόθυμοι ή υποχρεωμένοι να συμμετέχουμε στην επίλυση διαφοράς και διαδικασία διευθέτησης καταναλωτών.

Imprint according to § 5 TMG (German Act for Telemedia Services) and § 55 Rundfunkstaatsvertrag (German Interstate Treaty on Broadcasting). Responsible:

TIME FRAME AG
Gänsemarkt 1

45127 Essen

Telefon:+49 201 650 57 100

Fax: +49 201 650 57 411
E-Mail: hello@timeframe.eu

 

Ένσταση διαφημιστικώn E-Mail:

Απαγορεύεται η χρήση των δημοσιευμένων στοιχείων επικοινωνίας για την αποστολή ανεπιθύμητων διαφημιστικών και ενημερωτικών υλικών. Οι διαχειριστές των σελίδων διατηρούν ρητά το δικαίωμα να αναλαμβάνουν νομική δράση σε περίπτωση ανεπιθύμητης αποστολής διαφημιστικών πληροφοριών.

 

 1. B. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της TIME FRAME AG

Η προστασία της ασφάλειας και του απορρήτου των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα είναι σημαντική για τη TIME FRAME AG. Ως εκ τούτου, η TIME FRAME AG (για περαιτέρω εταιρικές πληροφορίες βλ. «Εταιρικές Πληροφορίες» ως κάτωθι) επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ασφάλειας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 1. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τη χρήση των ιστοσελίδων, εφαρμογών και των διαδικτυακών πλατφόρμων μας

Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που χαίρουν επεξεργασίας, σκοπός της επεξεργασίας και νομική βάση

Κατά την επίσκεψη των ιστοσελίδων, εφαρμογών ή διαδικτυακών εργαλείων της TIME FRAME AG (έκαστο “ TIME FRAME  Online Presence”), η TIME FRAME AG ενδέχεται να επεξεργάζεται τα εξής δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με εσάς:

 • Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε ενεργά και οικειοθελώς μέσω του “ TIME FRAME Online Presence ” (π.χ. κατά την εγγραφή σας, κατά την επικοινωνία μαζί μας με τα ερωτήματά σας ή κατά τη συμμετοχή σας σε έρευνες, κ.α.), συμπεριλαμβανομένων του ονόματος, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του αριθμού τηλεφώνου, πληροφοριών που υποβλήθηκαν ως μέρος ενός αιτήματός σας για υποστήριξη, των σχολίων, των αναρτήσεων σε φόρουμ, κ.α.) και
 • Πληροφορίες που αυτομάτως έχουν σταλεί σε εμάς από το πρόγραμμα περιήγησης ή τη συσκευή σας, όπως την IP διεύθυνσή σας, τον τύπο συσκευής, τον τύπο προγράμματος περιήγησης, τον ιστότοπο αναφοράς, τις ιστοσελίδες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση κατά την επίσκεψή σας, την ημερομηνία και την ώρα της κάθε αίτησης επισκέπτη.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες και λειτουργίες του “ TIME FRAME Online Presence ” και να διαχειριστούμε  την χρήση σας ως προς το “ TIME FRAME  Online Presence
 • Για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας (εφόσον έχετε εγγραφεί στο TIME FRAME Online Presence ”)
 • Για να απαντήσουμε και εκπληρώσουμε συγκεκριμένα αιτήματά σας και
 • Για να εφαρμόσουμε, όπου εύλογα κρίνεται αναγκαίο, τους όρους χρήσης, να θεμελιώσουμε ή να διατηρήσουμε μια νομική αξίωση ή υπεράσπιση, να αποτρέψουμε την απάτη ή άλλες παράνομες δραστηριότητες, όπως δόλιες επιθέσεις κατά των τεχνολογικών συστημάτων πληροφορικής της TIME FRAME AG.

H επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών.  Εκτός αν ορίζεται  διαφορετικά κατά τη συλλογή, η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι:

 • ότι έχετε δώσει την ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ( Άρθρο 6 (1) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)
 • ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της συμβατικής σχέσης με εσάς (Άρθρο 6 (1) (β) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)
 • ότι η επεξεργασία είναι κατά άλλον τρόπο απαραίτητη για την αποτελεσματική εκτέλεση και διαχείριση της χρήσης των “ TIME FRAME Online Presence ” (Άρθρο 6 (1) (στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)

 Cookies-Πληροφορίες Αποθηκευόμενες Αυτομάτως στον Υπολογιστή Σας

 Όταν επισκέπτεσθε κάποιες από τις Ιστοσελίδες μας, μπορούμε να αποθηκεύουμε ορισμένα δεδομένα στον υπολογιστή σας σε μορφή „cookie“, προκειμένου να αναγνωρίσουμε αυτομάτως τον Η/Υ σας κατά την επόμενη επίσκεψή σας. Τα „cookies“ μπορούν να μας βοηθήσουν ποικιλοτρόπως, για παράδειγμα, επιτρέποντάς μας να διαμορφώσουμε Ιστοσελίδες ώστε να ταιριάζουν καλύτερα με τα ενδιαφέροντά σας ή για να αποθηκεύσουμε τον κωδικό πρόσβασής σας, προκειμένου να μην χρειάζεται να τον πληκτρολογείτε κάθε φορά. Εφόσον δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε „cookies“, παρακαλείσθε να δώσετε εντολή στο πρόγραμμά σας αναζήτησης Internet (browser) να σβήνει όλα τα „cookies“ από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να μπλοκάρει όλα τα „cookies“ ή να λαμβάνετε προειδοποίηση πριν την αποθήκευση των „cookies“.

Σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφαρμόζεται αποκλειστικά στα “ TIME FRAME  Online Presence ” και όχι σε άλλες ιστοσελίδες ή εφαρμογές που τελούν υπό τη διαχείριση τρίτων. Ενδέχεται να παρέχουμε συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες και εφαρμογές, οι οποίες πιστεύουμε πως είναι πιθανό να παρουσιάζουν ενδιαφέρον για εσάς. Η TIME FRAME AG δεν ευθύνεται για τις πρακτικές απορρήτου τέτοιων ιστοσελίδων ή εφαρμογών.

 1. Επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την επιχειρηματική σχέση σας με τη TIME FRAME AG.

Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που χαίρουν επεξεργασίας, σκοπός της επεξεργασίας και νομική βάση

 Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής σχέσης με τη TIME FRAME AG, η TIME FRAME AG ενδέχεται να επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των τρεχόντων και μελλοντικών υπεύθυνων επικοινωνίας στους πελάτες μας, προμηθευτές, πωλητές και εταίρων (έκαστος ο «Επιχειρηματικός Εταίρος»):

 • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση εργασίας, αριθμό τηλεφώνου εργασίας, αριθμό κινητού τηλεφώνου εργασίας, αριθμό fax εργασίας, και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εργασίας;
 • Δεδομένα πληρωμών, όπως δεδομένα απαραίτητα για την εκτέλεση πληρωμών και την πρόληψη απάτης συμπεριλαμβανομένων των αριθμών χρεωστικών/πιστωτικών καρτών, αριθμών κωδικού ασφαλείας και άλλων σχετικών πληροφοριών τιμολόγησης.
 • Περαιτέρω πληροφορίες οι οποίες αναγκαστικά τέθηκαν υπό επεξεργασία στο πλαίσιο ενός έργου ή στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης με τη TIME FRAME AG ή παρασχέθηκαν εθελοντικά από τον Επιχειρηματικό Εταίρο, όπως προσωπικά δεδομένα σχετικά με τις παραγγελίες, πραγματοποιηθείσες πληρωμές, αιτήματα και φάσεις ενός έργου;
 • Προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από δημόσια διαθέσιμες πηγές, βάσεις δεδομένων αναφορικά με την ακεραιότητα και πιστωτικούς οργανισμούς;
 • Αν απαιτείται εκ του νόμου για τον έλεγχο ακεραιότητας (screening) των Επιχειρηματικών Εταίρων: ημερομηνία γεννήσεως, αριθμούς δελτίου ταυτότητας, δελτία ταυτότητας και

πληροφορίες αναφορικά με σημαντικές δικαστικές υποθέσεις ή άλλες νομικές διαδικασίες κατά των Επιχειρηματικών Εταίρων.

Η TIME FRAME AG ενδέχεται να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για να επικοινωνεί στους Επιχειρηματικούς Εταίρους τις υπηρεσίες και τα έργα της TIME FRAME AG ή των Επιχειρηματικών Εταίρων, π.χ. απαντώντας σε ερωτήματα ή αιτήματα και παρέχοντας τεχνικές πληροφορίες για προϊόντα που έχουν αγοραστεί;
 • Για να σχεδιάζει, εκτελεί και διαχειρίζεται την (συμβατική) σχέση με τους Επιχειρηματικούς Εταίρους, π.χ. πραγματοποιώντας συναλλαγές και παραγγελίες προϊόντων ή υπηρεσιών, πληρωμές, διενεργώντας λογιστικούς ελέγχους, πραγματοποιώντας τιμολογήσεις και εισπράξεις, οργανώνοντας  μεταφορές και παραδόσεις, διευκολύνοντας επισκευές και παρέχοντας υπηρεσίες υποστήριξης;
 • Για να διαχειρίζεται και να διενεργεί έρευνα πελατών, διαφημιστικών εκστρατειών, αναλύσεων αγοράς, λαχειοφόρων αγορών (sweepstake) ή άλλων προωθητικών ενεργειών ή εκδηλώσεων;
 • Για να διατηρεί και να προστατεύει την ασφάλεια των προϊόντων μας, των υπηρεσιών και των ιστοσελίδων μας, για να προλαμβάνει και να εντοπίζει τις απειλές στην ασφάλεια, την απάτη και άλλες εγκληματικές ή κακόβουλες δραστηριότητες;
 • Για να διασφαλίζει την συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις εκ του νόμου (όπως τις υποχρεώσεις τήρησης αρχείου), με το να διεξάγει προληπτικούς ελέγχους συμμόρφωσης (screening) των Επιχειρηματικών Εταίρων (με σκοπό την πρόληψη οικονομικών εγκλημάτων ή εγκλημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) και με τις πολιτικές της TIME FRAME AG ή τα βιομηχανικά πρότυπα; Και
 • Για να επιλύσει τις διαφορές, να επιβάλλει την συμβατική συμφωνία και να καθιερώσει, ασκήσει ή υπερασπίσει κάποιες νομικές αξιώσεις.

H επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών. Εκτός αν ορίζεται  διαφορετικά κατά τη συλλογή, η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι:

 • ότι έχετε δώσει την ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ( Άρθρο 6 (1) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)
 • ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της συμβατικής σχέσης με εσάς (Άρθρο 6 (1) (β) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)
 • ότι η επεξεργασία είναι κατά άλλον τρόπο απαραίτητη για την αποτελεσματική εκτέλεση και διαχείριση της επιχειρηματικής μας σχέσης (Άρθρο 6 (1) (στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)
 1. Διαβίβαση και γνωστοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η TIME FRAME AG ενδέχεται να διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε άλλες εταιρείες του ομίλου TIME FRAME AG ή σε τρίτους, αλλά μόνο εάν και στο βαθμό που αυτή η διαβίβαση απαιτείται αυστηρά για τους αναφερθέντες ως άνω σκοπούς.

Εάν επιτρέπεται εκ του νόμου να πράξει καταυτόν τον τρόπο, η TIME FRAME AG ενδέχεται να διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε δικαστήρια, αρχές επιβολής του νόμου, ρυθμιστικούς φορείς και δικηγόρους εάν αυτό είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Η TIME FRAME AG αναθέτει καθήκοντα σε παρόχους υπηρεσιών (τους λεγόμενους εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), όπως σε παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας ή υποστήριξης πληροφορικής, οι οποίοι ενεργούν μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες της TIME FRAME AG και οι οποίοι δεσμεύονται συμβατικά να ενεργούν σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Οι Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να είναι εγκατεστημένοι εκτός των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («τρίτες χώρες»), των οποίων οι ισχύοντες νόμοι δεν προσφέρουν το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τους νόμους της χώρας καταγωγής του αντίστοιχου υποκειμένου των δεδομένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η TIME FRAME AG λαμβάνει μέτρα ώστε να εφαρμόζει επαρκείς και κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με άλλα μέσα.

 • Κοινοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε άλλες εταιρείες του ομίλου TIME FRAME AG σε τρίτες χώρες μόνο εφόσον έχουν εφαρμόσει τους Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες («ΔΕΚ») για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Διαβιβάζουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εξωτερικούς αποδέκτες σε τρίτες χώρες μόνο εφόσον ο σχετικός αποδέκτης (i) έχει συνάψει τις Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες της ΕΕ με τη TIME FRAME AG, (ii) έχει εφαρμόσει τους Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες εντός της οργάνωσής του ή (iii) – στην περίπτωση αποδεκτών ευρισκομένων στις ΗΠΑ – ο αποδέκτης έχει πιστοποιηθεί στο πλαίσιο της Ασπίδας Προστασίας  μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ. Τα επηρεαζόμενα άτομα μπορούν να αιτούνται  περαιτέρω πληροφορίες και αντίγραφα των εγγυήσεων ερχόμενα σε επικοινωνία με τη TIME FRAME AG.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία δημοσιεύθηκαν από εσάς στα  “ TIME FRAME  Online Presence ” (όπως π.χ. σε ομάδες συζητήσεις και φόρουμ) ενδέχεται να είναι προσβάσιμα παγκοσμίως σε άλλους εγγεγραμμένους χρήστες του αντίστοιχου “ TIME FRAME  Online Presence ”.

 1. Διάρκεια Διατήρησης

Εκτός αν ρητά δηλώθηκε διαφορετικά κατά το χρόνο συλλογής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διαγράφουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εάν η διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητη ως προς τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υπέστησαν επεξεργασία με άλλο τρόπο και εάν δεν υφίσταται υποχρέωση εκ του νόμου υπό το ισχύον δίκαιο για περαιτέρω διατήρηση  των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 1. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Σε περίπτωση που δηλώσατε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία συγκεκριμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τη TIME FRAME AG, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή, με μελλοντική ισχύ, ήτοι, η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προτού αυτή ανακληθεί. Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης, η TIME FRAME AG δύναται να επεξεργάζεται περαιτέρω τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μόνο σε περιπτώσεις που υφίσταται άλλος νομικός λόγος για την επεξεργασία.

 1. Δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, περιορισμός της επεξεργασίας, δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων στην επεξεργασία και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Υπό την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και – εφόσον πληρούνται οι σχετικές νόμιμες προϋποθέσεις – έχετε το δικαίωμα:

 • να λαμβάνετε από τη TIME FRAME AG επιβεβαίωση για το εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία ή μη και, στην περίπτωση αυτή να αποκτάτε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
 • να ζητάτε από τη TIME FRAME AG τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν
 • να ζητάτε από τη TIME FRAME AG τη διαγραφή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα
 • να ζητάτε από τη TIME FRAME AG περιορισμό της επεξεργασίας αναφορικά με τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα
 • στη φορητότητα των δεδομένων που σας αφορούν και τα οποία παρείχατε με ενέργειές σας
 • να προβάλλετε αντιρρήσεις για λόγους που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη κατάστασή σας έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

 

 1. Υπεύθυνος Επικοινωνίας σε σχέση με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Οργάνωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της TIME FRAME AG παρέχει υποστήριξη προς όλες τις ερωτήσεις, σχόλια, προβληματισμούς ή καταγγελίες που σχετίζονται με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμα  σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας. Η επικοινωνία με την Οργάνωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της TIME FRAME AG μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω: hello@timeframe.eu

Η Οργάνωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της TIME FRAME AG θα καταβάλλει πάντοτε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανταποκρίνεται και να διευθετεί οποιαδήποτε αιτήματα ή καταγγελίες, τα οποία φέρνετε υπό την προσοχή της. Επιπλέον, εκτός της επικοινωνίας με την Οργάνωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της TIME FRAME AG, έχετε πάντοτε το δικαίωμα να προσεγγίσετε  την αρμόδια αρχή  προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με την αίτησή σας ή καταγγελία σας.

 

Γ.Cookie Notice

Cookies-Πληροφορίες Αποθηκευόμενες Αυτομάτως στον Υπολογιστή Σας

Όταν επισκέπτεσθε κάποιες από τις Ιστοσελίδες μας, μπορούμε να αποθηκεύουμε ορισμένα δεδομένα στον υπολογιστή σας σε μορφή „cookie“, προκειμένου να αναγνωρίσουμε αυτομάτως τον Η/Υ σας κατά την επόμενη επίσκεψή σας. Τα „cookies“ ισχύoυν και για της σελίδες: Facebook, Google AdSense, Google Analytics, Google Remarketing, Google+, Google AdWords, LinkedIn, Twitter, Xing, YouTube. Τα „cookies“ μπορούν να μας βοηθήσουν ποικιλοτρόπως, για παράδειγμα, επιτρέποντάς μας να διαμορφώσουμε Ιστοσελίδες ώστε να ταιριάζουν καλύτερα με τα ενδιαφέροντά σας ή για να αποθηκεύσουμε τον κωδικό πρόσβασής σας, προκειμένου να μην χρειάζεται να τον πληκτρολογείτε κάθε φορά. Εφόσον δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε „cookies“, παρακαλείσθε να δώσετε εντολή στο πρόγραμμά σας αναζήτησης Internet (browser) να σβήνει όλα τα „cookies“ από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να μπλοκάρει όλα τα „cookies“ ή να λαμβάνετε προειδοποίηση πριν την αποθήκευση των „cookies“.

 

Δ.Αποστολή ενημερωτικού δελτίου

Σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων/ νομικές βάσεις:

Στην ιστοσελίδα μας παρέχουμε σε εσάς τη δυνατότητα να εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο. Αν συναινέσετε στην παραλαβή του ενημερωτικού δελτίου μας, θα χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ενδεχομένως το όνομά σας για την αποστολή (εφόσον είναι εφικτό, εξατομικευμένων) πληροφοριών για προϊόντα, προωθητικές ενέργειες, διαγωνισμούς, καθώς και σχετικά με έρευνες ικανοποίησης πελατών. Θα αποθηκεύουμε και θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά με σκοπό την αποστολή ενημερωτικού δελτίου. Τα περιεχόμενα του ενημερωτικού δελτίου περιλαμβάνουν προωθητικές ενέργειες.
Με τη συγκατάθεσή σας αναλύουμε τη δική σας συμπεριφορά χρήσης στις ιστοσελίδες που συνδέονται με την www.timeframe.eu, στις εφαρμογές κινητού, καθώς και στα ενημερωτικά δελτία μας. Η αξιολόγηση της συμπεριφοράς χρήσης περιλαμβάνει ειδικότερα τους τομείς της εκάστοτε ιστοσελίδας, της εφαρμογής κινητού ή του ενημερωτικού δελτίου στους οποίους παραμείνατε και τους συνδέσμους που ενεργοποιήσατε. Με τα στοιχεία αυτά δημιουργούμε προφίλ χρήσης που ταξινομούνται κατά πρόσωπο ή/και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου η διαφημιστική προσφορά, ειδικότερα με τη μορφή ενημερωτικού δελτίου, διαφημιστικών μηνυμάτων στην ιστοσελίδα και έντυπης διαφήμισης, να προσαρμοστεί καλύτερα στα προσωπικά ενδιαφέροντά σας και να βελτιωθούν οι  διαδικτυακές προσφορές μας.

Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων στο πλαίσιο της αποστολής του ενημερωτικού δελτίου αποτελεί η συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, α) ΓΚΠΔ.

Για να διασφαλίσετε ότι δεν υποπέσατε σε σφάλμα κατά την εισαγωγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, καθιερώσαμε μια διαδικασία double-opt-In: Αφού εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στο προδιαγεγραμμένο πεδίο, σας αποστείλουμε ένα σύνδεσμο επιβεβαίωσης. Μόνο αν επιλέξετε τον εν λόγω σύνδεσμο επιβεβαίωσης θα αποσταλεί η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στους διανομείς μας.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην παραλαβή του ενημερωτικού δελτίου, τη συμμετοχή σε ερωτηματολόγια ικανοποίησης πελατών και στη δημιουργία των εξατομικευμένων προφίλ χρήσης ανά πάσα στιγμή  με ισχύ για το μέλλον, π.χ. αν καταργήσετε την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο μέσω της ιστοσελίδας μας. Θα βρείτε το E-Mail κατάργησης εγγραφής στο τέλος του κάθε ενημερωτικού δελτίου. Με την κατάργηση της εγγραφής σας από το ενημερωτικό μας δελτίο, ανακαλείται και η συγκατάθεσή σας για τη δημιουργία εξατομικευμένου προφίλ χρήσης και για τη λήψη του εξατομικευμένου ενημερωτικού δελτίου. Στην περίπτωση αυτή τα δεδομένα χρήσης σας διαγράφονται.

Αποδέκτες/ κατηγορίες αποδεκτών:

Αν για την διεξαγωγή της αποστολής του ενημερωτικού δελτίου χρησιμοποιούνται εξωτερικοί διανομείς, αυτοί πρέπει να δεσμεύονται συμβατικά σύμφωνα με το άρθρο 28 ΓΚΠΔ. Αποκλείεται κατά κανόνα η περαιτέρω διαβίβαση σε τρίτους.

Διάρκεια αποθήκευσης/ κριτήρια καθορισμού της διάρκειας αποθήκευσης:

Αν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σχετικά με την παραλαβή του ενημερωτικού δελτίου της TIME FRAME AG, «κλειδώνει» η ηλεκτρονική σας διεύθυνση από τη λήψη του ενημερωτικού δελτίου. Τα δεδομένα σας διαγράφονται από τους αντίστοιχους διανομείς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά από 6 μήνες.

E.Οροι χρήσης

 

 1. Πεδίο Εφαρμογής

 

 • Η χρήση αυτών των σελίδων του Διαδικτύου που παρέχονται από την TIME FRAME HELLAS ΕΠΕ., οι „Ιστοσελίδες της TIME FRAME AG „, επιτρέπεται μόνο βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης. Οι παρόντες Όροι Χρήσης μπορούν να μεταβληθούν, να τροποποιηθούν ή να αντικατασταθούν από άλλους όρους και προϋποθέσεις, π.χ. για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών. Με την είσοδο (log-in) ή, όπου δεν απαιτείται είσοδος, με την έναρξη της χρήσης των Ιστοσελίδων της TIME FRAME AG, οι παρόντες Όροι Χρήσης γίνονται αποδεκτοί στην εκάστοτε τρέχουσα έκδοσή τους.
 • Εάν ο Χρήστης, ενόσω χρησιμοποιεί τις Ιστοσελίδες της TIME FRAME HELLAS ΕΠΕ, ενεργεί ως επαγγελματίας πελάτης, δηλ. δεν ενεργεί για σκοπούς ξένους προς το επιτήδευμα, την επιχείρηση ή το επάγγελμά του, ή ενεργεί ως πελάτης για διοικητικού περιεχομένου πληροφορίες, δεν τυγχάνουν εν προκειμένω εφαρμογής οι σχετικές διατάξεις της Κοινοτικής οδηγίας, 2000/31/ΕΚ για ορισμένς νομικές πτυχές των υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορικής, ιδίως του ηλεκτρονικού Εμπορίου, στην εσωτερική αγορά.

 

 1. Υπηρεσίες

 

 • Η TIME FRAME HELLAS ΕΠΕ προσφέρει στις Ιστοσελίδες της εξειδικευμένες πληροφορίες και λογισμικό, καθώς και – αναλόγως με την περίπτωση – συναφή τεκμηρίωση για ανάγνωση ή μεταφορά από τις Ιστοσελίδες της (downloading).

 

 • Η TIME FRAME HELLAS ΕΠΕ δύναται να σταματά οποτεδήποτε τη λειτουργία των Ιστοσελίδων της ολικώς ή εν μέρει. Λόγω της φύσης του Διαδικτύου και των συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, η TIME FRAME HELLAS ΕΠΕ. δεν μπορεί να αποδεχθεί οιαδήποτε ευθύνη για τη συνεχή διαθεσιμότητα των Ιστοσελίδων της.

 

 1. Εγγραφή, Συνθηματικός Κωδικός

3.1 Ορισμένες σελίδες των Ιστοσελίδων της TIME FRAME HELLAS ΕΠΕ.μπορεί να προστατεύονται με συνθηματικό κωδικό (password). Για την προστασία της ασφάλειας και της βεβαιότητας των επιχειρηματικών συναλλαγών, μόνο εγγεγραμμένοι Χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στις ως άνω σελίδες. Η TIME FRAME HELLAS ΕΠΕ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αρνηθεί την εγγραφή σε οποιονδήποτε Χρήστη. Η TIME FRAME HELLAS ΕΠΕ ειδικότερα επιφυλάσσεται του δικαιώματος να καθορίζει ότι για ορισμένες σελίδες, στις οποίες υπήρχε στο παρελθόν ελεύθερη πρόσβαση, θα απαιτείται εγγραφή. Η TIME FRAME HELLAS ΕΠΕ έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε και χωρίς υποχρέωση αιτιολογήσεως να αρνηθεί στον Χρήστη το δικαίωμα προσβάσεως στην περιοχή που προστατεύεται με συνθηματικό κωδικό, μπλοκάροντας τα Δεδομένα του Χρήστη (ως ορίζονται κατωτέρω), ιδίως εάν ο Χρήστης

 • χρησιμοποιήσει αναληθή ταυτότητα προς το σκοπό της παραπλανήσεως τρίτων
 • παραβιάσει τους παρόντες Όρους Χρήσεως ή αμελήσει το καθήκον επιμέλειάς του αναφορικά με τα Δεδομένα Χρήστη ή
 • δεν χρησιμοποιήσει τις Ιστοσελίδες της TIME FRAME HELLAS ΕΠΕ για μεγάλο χρονικό διάστημα.

3.2 Για την εγγραφή ο Χρήστης πρέπει να δίνει ακριβή στοιχεία και, όποτε αλλάζουν τα εν λόγω στοιχεία με την πάροδο του χρόνου, να ενημερώνει επ‘ αυτού την TIME FRAME HELLAS ΕΠΕ (στο μέτρο του δυνατού: online) χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Ο Χρήστης πρέπει να διασφαλίζει ότι η ηλεκτρονική του διεύθυνση, ως παρέχεται στην TIME FRAME HELLAS ΕΠΕ ,είναι η τρέχουσα και η διεύθυνση, στην οποία θα μπορεί να υπάρχει επικοινωνία με τον Χρήστη.

 

3.3 Με την εγγραφή θα χορηγείται στον Χρήστη κωδικός πρόσβασης, αποτελούμενος από ταυτότητα Χρήστη και συνθηματικό κωδικό („Δεδομένα Χρήστη“). Κατά την πρώτη πρόσβαση ο Χρήστης θα αλλάξει τον συνθηματικό κωδικό που έλαβε από την TIME FRAME HELLAS ΕΠΕ σε συνθηματικό κωδικό γνωστό μόνο στον Χρήστη. Τα Δεδομένα Χρήστη επιτρέπουν στον Χρήστη να βλέπει ή να αλλάζει τα δεδομένα του ή, ενδεχομένως, να αίρει τη συναίνεσή του για επεξεργασία δεδομένων.

3.4 Ο Χρήστης πρέπει να διασφαλίζει ότι στα Δεδομένα Χρήστη δεν θα υπάρχει πρόσβαση τρίτων και ευθύνεται για κάθε συναλλαγή και άλλη δραστηριότητα που θα πραγματοποιείται με τα δικά του Δεδομένα Χρήστη. Στο τέλος κάθε συνδιάλεξης online, ο Χρήστης θα εξέρχεται (log-off) από τις ιστοσελίδες που προστατεύονται με συνθηματικό κωδικό. Εάν και στο μέτρο που ο Χρήστης αντιληφθεί ότι τρίτοι χρησιμοποιούν καταχρηστικώς τα δικά του Δεδομένα Χρήστη, πρέπει να ενημερώσει επ‘ αυτού την TIME FRAME HELLAS ΕΠΕ χωρίς υπαίτια καθυστέρηση εγγράφως ή, ενδεχομένως, με ηλεκτρονική επιστολή.

3.5 Αφού λάβει την ειδοποίηση κατά την παράγραφο 3.4, η TIME FRAME HELLAS ΕΠΕ θα αρνείται την πρόσβαση στην προστατευόμενη με συνθηματικό κωδικό περιοχή υπό τα εν λόγω Δεδομένα Χρήστη. Η πρόσβαση θα είναι και πάλι δυνατή μόνο μετά από αίτηση του Χρήστη προς την TIME FRAME HELLAS ΕΠΕ ή με νέα εγγραφή.

3.6 Ο Χρήστης μπορεί οποτεδήποτε να ζητήσει γραπτώς τη διαγραφή της εγγραφής του, υπό την προϋπόθεση ότι η διαγραφή δεν παραβιάζει την καλή λειτουργία συμβατικών σχέσεων. Στην περίπτωση αυτή η TIME FRAME HELLAS ΕΠΕ θα διαγράψει όλα τα Δεδομένα Χρήστη και λοιπά αποθηκευμένα, προσωπικώς αναγνωρίσιμα δεδομένα του Χρήστη, μόλις τα δεδομένα αυτά δεν χρειάζονται πλέον.

 1. Δικαιώματα Χρήσεως Πληροφοριών, Λογισμικού και Τεκμηρίωσης

4.1 Η χρήση οιωνδήποτε πληροφοριών, λογισμικού και τεκμηρίωσης που παρέχονται στις Ιστοσελίδες της TIME FRAME HELLAS ΕΠΕ ,υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης ή, σε περίπτωση ενημέρωσης των πληροφοριών, του λογισμικού ή της τεκμηρίωσης, υπόκειται στους ισχύοντες όρους άδειας που έχουν συμφωνηθεί προηγουμένως με την TIME FRAME HELLAS ΕΠΕ ,Όροι άδειας που έχουν συμφωνηθεί ξεχωριστά, υπερισχύουν των παρόντων Όρων Χρήσης.

4.2 Η TIME FRAME HELLAS ΕΠΕ χορηγεί στον Χρήστη μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες, το λογισμικό και την τεκμηρίωση που διατίθενται στο Χρήστη από τις Ιστοσελίδες TIME FRAME HELLAS ΕΠΕ στην έκταση που συμφωνείται ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία, στην έκταση του σκοπού που επιδιώκει η TIME FRAME HELLAS ΕΠΕ με την διάθεση αυτών.

4.3 Το λογισμικό θα διατίθεται χωρίς δαπάνη αντικειμενικού κώδικα. Δεν θα υπάρχει δικαίωμα διάθεσης του πηγαίου κώδικα. Αυτό δεν ισχύει για πηγαίο κώδικα σχετικό με λογισμικό ανοιχτής πηγής, στο οποίο οι προϋποθέσεις της άδειας υπερισχύουν των παρόντων Όρων Χρήσης σε περίπτωση μεταβίβασης λογισμικού ανοιχτής πηγής και οι προϋποθέσεις αυτές απαιτούν τη διαθεσιμότητα του πηγαίου κώδικα. Στην περίπτωση αυτή η TIME FRAME HELLAS ΕΠΕ θα διαθέτει τον πηγαίο κώδικα με αντάλλαγμα την πληρωμή των εξόδων.

4.4 Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η διακίνηση, εκμίσθωση ή κατ‘ άλλον τρόπο διάθεση πληροφοριών, λογισμικού και τεκμηρίωσης από τον Χρήστη προς οιονδήποτε τρίτο. Εκτός από την περίπτωση που επιτρέπεται από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, ο Χρήστης απαγορεύεται να τροποποιήσει το λογισμικό ή την τεκμηρίωση, καθώς και να αποσυναρμολογήσει, να σχεδιάσει αντίστροφα ή να απομεταγλωττίσει το λογισμικό ή να διαχωρίσει οιοδήποτε τμήμα αυτού. Ο Χρήστης μπορεί να δημιουργήσει ένα εφεδρικό αντίγραφο του λογισμικού, όπου απαιτείται για τη διασφάλιση περαιτέρω χρήσης.

4.5 Οι πληροφορίες, το λογισμικό και η τεκμηρίωση προστατεύονται από το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και από διεθνείς συμβάσεις για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλους νόμους και συμβάσεις σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία. Ο Χρήστης πρέπει να τηρεί τους ως άνω νόμους και ιδίως δεν πρέπει να αφαιρεί οιονδήποτε αλφαριθμικό κώδικα, σημεία ή ειδοποιήσεις για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ούτε από τις πληροφορίες ούτε από το λογισμικό ή την τεκμηρίωση.

 1. Πνευματική Ιδιοκτησία

5.1 Με την επιφύλαξη των επιμέρους διατάξεων της παραγράφου 4 των παρόντων όρων, οι πληροφορίες, οι ονομασίες μάρκας και άλλα περιεχόμενα των Ιστοσελίδων της TIME FRAME HELLAS ΕΠΕ δεν μπορούν να μεταβληθούν, να αντιγραφούν, να αναπαραχθούν, να πωληθούν, να εκμισθωθούν, να χρησιμοποιηθούν, να συμπληρωθούν ή να χρησιμοποιηθούν άλλως καθ‘ οιονδήποτε άλλον τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της TIME FRAME HELLAS ΕΠΕ

5.2 Με την εξαίρεση των δικαιωμάτων χρήσης και άλλων δικαιωμάτων που παρέχονται ρητώς με τους παρόντες, δεν παρέχονται άλλα δικαιώματα στον Χρήστη ούτε προκύπτει υποχρέωση παροχής δικαιωμάτων επί, αναφερομένων απλώς ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, της εταιρικής επωνυμίας ή επί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως ευρεσιτεχνίες, μάρκες ή υποδείγματα χρησιμότητας.

5.3 Φωτογραφίες: TIME FRAME AG, fotolia, shutterstock

 

 

 1. Υποχρεώσεις Χρήστη

6.1 Κατά τη χρήση των Ιστοσελίδων της TIME FRAME HELLAS ΕΠΕ ο Χρήστης απαγορεύεται

 • να βλάψει άλλα πρόσωπα, ιδίως ανηλίκους, ή να παραβιάσει τα ατομικά τους δικαιώματα,
 • να παραβιάσει τα χρηστά ήθη με τον τρόπο χρήσης του,
 • να παραβιάσει οιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή κάθε άλλο περιουσιακό δικαίωμα,
 • να μεταφέρει στις Ιστοσελίδες οιαδήποτε περιεχόμενα που εμπεριέχουν ιό, τον καλούμενο Δούρειο Ίππο, ή οιοδήποτε άλλο πρόγραμμα που θα μπορούσε να προξενήσει ζημία σε δεδομένα,
 • να μεταβιβάσει, να αποθηκεύσει ή να μεταφέρει στις Ιστοσελίδες ζεύξεις υπερκειμένου ή περιεχόμενα, για τα οποία ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα, ιδίως σε περιπτώσεις όπου οι ζεύξεις υπερκειμένου ή τα περιεχόμενα αντιβαίνουν σε υποχρεώσεις τήρησης απορρήτου ή είναι παράνομα, ή
 • να διακινεί διαφημίσεις ή αυτόκλητες ηλεκτρονικές επιστολές (το λεγόμενο „spam“) ή αναληθείς προειδοποιήσεις για ιούς, ελαττώματα ή παρόμοιο υλικό και ο Χρήστης δεν θα παρακαλεί ούτε θα ζητεί την συμμετοχή σε οιαδήποτε λοταρία, σύστημα χιονοστιβάδας, αλυσίδα επιστολών, παίγνιο πυραμίδας ή παρόμοια δράση.

Η TIME FRAME HELLAS ΕΠΕ μπορεί να αρνηθεί την πρόσβαση στις Ιστοσελίδες της οποτεδήποτε, ιδίως εάν ο Χρήστης παραβιάζει οπιαδήποτε υποχρέωση απορρέουσα από τους παρόντες Όρους Χρήσης.

 1. Ζεύξεις Υπερκειμένου (Hyperlinks)

Οι Ιστοσελίδες της TIME FRAME HELLAS ΕΠΕ μπορεί να περιέχουν ζεύξεις υπερκειμένου προς τις ιστοσελίδες τρίτων. Η TIME FRAME HELLAS ΕΠΕ ουδεμία ευθύνη αποδέχεται για τα περιεχόμενα τέτοιων ιστοσελίδων και δεν παριστά ούτε εγκρίνει τέτοιες ιστοσελίδες ή τα περιεχόμενά τους ως δικά της, καθ‘ όσον η TIME FRAME HELLAS ΕΠΕ δεν ελέγχει τις πληροφορίες στις εν λόγω ιστοσελίδες και δεν ευθύνεται για τα περιεχόμενα και τις πληροφορίες που παρέχονται σ‘ αυτές. Η χρήση τέτοιων ιστοσελίδων θα γίνεται με αποκλειστικό κίνδυνο του Χρήστη.

 1. Ευθύνη για ελαττώματα τίτλου ή ποιότητας

 

 • Εφόσον οιεσδήποτε πληροφορίες, λογισμικό ή τεκμηρίωση διατίθενται δωρεάν, αποκλείεται κάθε ευθύνη για ελαττώματα ως προς την ποιότητα ή τον τίτλο των πληροφοριών, του λογισμικού και της τεκμηρίωσης ειδικά σε σχέση με την ορθότητα ή την απουσία ελαττωμάτων ή την απουσία απαιτήσεων ή δικαιωμάτων τρίτων ή σε σχέση με την πληρότητα και/ ή την καταλληλότητα ως προς τον σκοπό, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που ενέχουν δόλο ή απάτη καθώς και σωματική βλάβη ή θάνατο.

 

 • Οι πληροφορίες μπορεί να περιέχουν γενικές περιγραφές σχετικά με τις τεχνικές δυνατότητες επιμέρους προϊόντων, οι οποίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. λόγω αλλαγών σε προϊόντα). Η απαιτούμενη απόδοση του προϊόντος, επομένως, θα συμφωνείται αμοιβαία σε κάθε περίπτωση κατά το χρόνο της αγοράς.

 

 1. Άλλες ευθύνες, Ιοί

 

 • Η ευθύνη της TIME FRAME HELLAS ΕΠΕ για ελαττώματα σε σχέση με την ποιότητα και τον τίτλο θα καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 των παρόντων Όρων. Αποκλείεται κάθε περαιτέρω ευθύνη της TIME FRAME HELLAS ΕΠΕ ,εκτός εάν απαιτείται από το νόμο, π.χ. σε περιπτώσεις δόλου, βαριάς αμέλειας, σωματικής βλάβης ή θανάτου, μη εκπλήρωσης εγγυημένων ιδιοτήτων, δόλιας απόκρυψης ελαττώματος ή σε περίπτωση παραβίασης θεμελιωδών συμβατικών υποχρεώσεων. Η αποζημίωση στην περίπτωση παραβίασης θεμελιωδών συμβατικών υποχρεώσεων περιορίζεται στην χαρακτηριστική για τη σύμβαση, προβλέψιμη ζημία, εφόσον δεν υπάρχει δόλος ή βαριά αμέλεια.

 

 • Παρ‘ όλο που η TIME FRAME HELLAS ΕΠΕ καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να διατηρούνται οι Ιστοσελίδες της χωρίς ιούς, η TIME FRAME HELLAS ΕΠΕ δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτές είναι απαλλαγμένες ιών. Ο Χρήστης, για τη δική του προστασία, πρέπει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και πρέπει να χρησιμοποιεί σαρωτή ιών πριν μεταφέρει οιεσδήποτε πληροφορίες, λογισμικό ή τεκμηρίωση από τις Ιστοσελίδες. Ο Χρήστης πρέπει να προβαίνει σε κάθε εύλογη ενέργεια ώστε να διασφαλίσει μέτρα ασφαλείας και να χρησιμοποιεί σαρωτή ιών για να εξασφαλίσει ότι δεν θα μεταφέρονται ιοί προς τις Ιστοσελίδες της TIME FRAME HELLAS ΕΠΕ.

 

 • Στις παραγράφους 9.1 και 9.2 δεν εννοούνται ούτε υπονοούνται οιεσδήποτε αλλαγές στο βάρος απόδειξης εις βάρος του Χρήστη.

 

 1. Προστασία Απορρήτου Δεδομένων

Για τη συλλογή, χρήση και επεξεργασία προσωπικώς αναγνωρίσιμων δεδομένων από τον Χρήστη των Ιστοσελίδων της, η TIME FRAME HELLAS ΕΠΕ συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους για την προστασία απορρήτου δεδομένων και την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου Δεδομένων των Ιστοσελίδων της TIME FRAME HELLAS ΕΠΕ ,η οποία διατίθεται μέσω υπερκειμενικής ζεύξης στις Ιστοσελίδες της TIME FRAME HELLAS ΕΠΕ και/ ή στη διεύθυνση www.timeframe.eu

 

 1. Συμπληρωματικές Συμφωνίες, Τοπική Αρμοδιότητα, Εφαρμοστέο Δίκαιο

 

 • Για οπιαδήποτε συμπληρωματική συμφωνία απαιτείται η τήρηση εγγράφου τύπου.

 

 • Κατά τόπον αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

 

 • Οι Ιστοσελίδες της TIME FRAME HELLAS ΕΠΕ λειτουργούν και διοικούνται από εταιρείες που εδρεύουν στην Γερμανία, Ελλάδα, Πορτογαλία. Η TIME FRAME HELLAS ΕΠΕ δεν παριστά ότι οι πληροφορίες, το λογισμικό και/ ή η τεκμηρίωση στις Ιστοσελίδες της είναι κατάλληλες ή διαθέσιμες για ανάγνωση ή μεταφορά από τις Ιστοσελίδες σε τοποθεσίες εκτός Γερμανίας, Ελλάδας, Πορτογαλίας. Εάν οι Χρήστες αποκτήσουν πρόσβαση στις Ιστοσελίδες της TIME FRAME HELLAS ΕΠΕ από τόπο εκτός Γερμανίας, Ελλάδας, Πορτογαλίας, είναι αποκλειστικώς υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους τους εθνικούς νόμους. Απαγορεύεται η πρόσβαση στις πληροφορίες, το λογισμικό και/ ή την τεκμηρίωση των Ιστοσελίδων της TIME FRAME HELLAS ΕΠΕ από χώρες, στις οποίες το περιεχόμενο αυτό είναι παράνομο. Οι Παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και κάθε διαφορά συναφής ή σχετιζόμενη με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή την ουσία τους θα επιλύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, με την εξαίρεση των ελληνικών κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.